Produktion i högvarv – utmärkt månad!

Hemi Heating’s produktion går för närvarande på högvarv, projekt från många olika hörn av världen sammanfaller och vi är väldigt glada över denna utveckling. På så vis kommer även våra nya rekryteringar inom sömnadspersonalen väl till hands då alla får hoppa in och samarbeta.

Vi tackar våra kunder och hoppas på ett fortsatt samarbete mot optimering av industriprocesser med långsiktiga och energisnåla värmelösningar.