Fordonsindustri

Värmejackor är effektiva vid uppvärmning/isolering av avgasrör, emissionsutrustning och instrument. Vi har lång erfarenhet av kundanpassade värmelösningar till fordonsindustrin. Vi har även värmejackor för ATEX-klassade motortestceller.

Vanliga användningsområden:

  • Emissionsutrustning
  • Avgasrör
  • Bränsleslangar
  • Instrument
  • Motortestceller
  • Filter
  • Tunna gasrör

Produktblad:
Fordonsindustri (EN)