Restgashantering

Våra värmejackor används effektivt vid hantering av restgas. De ger en homogen värmning och ökar verkningsgraden. Värmejackor minskar antalet oplanerade driftstopp vilket i sin tur innebär en högre ”uptime”.

Fördelar med Hemi Heatings värmejackor:

  • Kondensering av gasen undviks, vilket ger en hållbarare och driftsäkrare process
  • Snabb och enkel montering/demontering med värmejackor
  • Åstadkommer samma temperatur vid varje montering
  • Snabb återbetalningstid på investeringen

Applikationsområden:

  • Rörsystem
  • Ventiler
  • Flödesmätare, m m