Gemensamt behov - Uppvärming

Våra produkter används inom många olika branscher med det gemensamma behovet av uppvärmning för en säker och effektiv drift. Så är fallet i många tillverkande industrier och därför är användningsområdet för våra produkter stort.

Vad behöver värmas upp?

Ofta rör det sig om olika vätskor eller gaser som måste värmas upp för att kunna transporteras och/eller förvaras säkert. Komponenter som behöver värmas kan t ex. vara olika rörsystem, kopplingar, ventiler, gasbehållare, pumpar, filter m m. I de fall dessa är placerade utomhus måste de också förstås skyddas mot fukt, frost, damm och allmänt slitage. Därför är applikationsmiljön avgörande vid valet av material för vår tillverkning.

Under åren har vi levererat kundanpassade värmelösningar till olika industrier inom bl a Petrokemi, Pappersindustri, Biobränsle, Marin, Asfalt, Livsmedel och Läkemedel.

UHV (Ultra High Vacuum)

Ett annat användningsområde för våra produkter är vid UHV (Ultra High Vacuum) urbakning. För att uppnå UHV måste vakuumkammaren värmas ur för absorbering av vattenånga och andra föroreningar som hindrar accelerationen i kammaren. UHV-systemen är mycket komplexa och består av flera olika delkomponenter som måste värmas till temperaturer mellan 100°C – 300°C, samtidigt som vissa partier i systemet måste skyddas från värme. Oftast kombineras flera olika produkter i vårt sortiment för bästa effekt och täckning.

Naturligtvis finns det flera områden där värmning kan vara en god investering, både tids- och kostnadsmässigt. Kontakta oss gärna om du har frågor kring värmning inom det område du är verksam. Vår uppgift är att utveckla den optimala lösningen för dina behov.

Våra branscher