ALD

Värmejackor för uppvärmning av komponenter i ALD- (Atomic Layer Deposition) utrustning.
Kontakta oss

ALD

Vi tillverkar värmejackor för uppvärmning av komponenter i ALD- (Atomic Layer Deposition) utrustning, som exempelvis ventiler, förgreningar, gasledning m m. De anpassas efter varje enskild komponent och kan enkelt öppnas upp eller monteras av för åtkomst eller underhåll av de täckta delarna.

Värmejackor till  ALD- (Atomic Layer Deposition)

Produkt exempel

Brancher