Varför värming?

I många tillverkande industrier krävs det att man tillsätter värme i någon form för att underlätta olika moment i driften. Ibland är det också nödvändigt att hålla en jämn och konstant värme för att systemen ska fungera medan det ibland bara krävs uppvärmning under en viss process. Oavsett behov, är önskemålen om säkerhet, enkelt underhåll, hög verkningsgrad och en bra investering, ett mycket gott skäl att välja någon av våra värmelösningar! Inom vissa områden är kraven extra höga på våra produkter. Det kan handla om högexplosiva gaser, högspänningsrisk eller utomhusapplikationer där materialet måste hålla absolut täthet för att klara extremt låga temperaturer och inte släppa igenom fukt. Därför erbjuder vi också produkter för ATEX-klassade miljöer.

Gasflaskor och behållare

Rörsystem för gas och vätska

Ventiler och kopplingar

Skarvning och rätning av högspänningskablar

Emissionstestutrustning

Vakuumsystem (HV, UHV)

Produkter