Hemi Heating AB är stolta över att kunna meddela att den 25 april 2022 erhöll ISO 14001:2015 certifiering av sitt ledningssystem från SCAB Svensk Certifiering.

Godkännandet från SCAB Svensk Certifiering bekräftar att vårt ledningssystem uppfyller internationellt erkända krav, vilket visar på Hemi Heatings vilja att ständigt förbättra vår verksamhet och samtidigt ta hand om vår miljö och därför kunna erbjuda våra kunder produkter i världsklass.

"Det har varit en mödosam process och vi är förstås väldigt stolta och glada över att ha uppnåt målen."